Dermatophagoides antigener (Dermatophagoides Antigens)

Dermatophagoides antigener

Antigener från huset dammkvalster (DERMATOPHAGOIDES), främst D. farinae och D. pteronyssinus. De är proteiner, som finns i kvalster avföring eller kvalster extrakt, som kan orsaka ASTMA och andra allergiska sjukdomar såsom perenn snuva (RINIT, ALLERGISK, PERENN) och atopisk dermatit (DERMATIT, ATOPIC). Mer än 11 grupper av dermatofagoider ALLERGENER har definierats. Grupp I-allergener, såsom Der f I och Der p I från ovanstående två arter, är bland de starkaste kvalsterimmunogenerna hos människa.

Förklaring på engelska

Antigens from the house dust mites (DERMATOPHAGOIDES), mainly D. farinae and D. pteronyssinus. They are proteins, found in mite feces or mite extracts, that can cause ASTHMA and other allergic diseases such as perennial rhinitis (RHINITIS, ALLERGIC, PERENNIAL) and atopic dermatitis (DERMATITIS, ATOPIC). More than 11 groups of Dermatophagoides ALLERGENS have been defined. Group I allergens, such as Der f I and Der p I from the above two species, are among the strongest mite immunogens in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dermatophagoides Antigens; Antigens, House Dust Mites; Dermatophagoides Allergens; Allergens, Dermatophagoides; Allergens, House Dust Mites; Antigens, Dermatophagoides farinae; Dermatophagoides farinae Antigens; Dermatophagoides pteronyssinus Allergens; Allergens, Dermatophagoides pteronyssinus; Norisen; Pharmalgen; Antigens, Dermatophagoides pteronyssinus; Dermatophagoides pteronyssinus Antigens; Dermatophagoides farinae Allergens; Allergens, Dermatophagoides farinae

Svensk term Dermatophagoides antigener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dermatophagoides Antigens; Antigens, House Dust Mites; Dermatophagoides Allergens; Allergens, Dermatophagoides; Allergens, House Dust Mites; Antigens, Dermatophagoides farinae; Dermatophagoides farinae Antigens; Dermatophagoides pteronyssinus Allergens; Allergens, Dermatophagoides pteronyssinus; Norisen; Pharmalgen; Antigens, Dermatophagoides pteronyssinus; Dermatophagoides pteronyssinus Antigens; Dermatophagoides farinae Allergens; Allergens, Dermatophagoides farinae
Engelsk term Dermatophagoides Antigens
MESH ID D039741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.