Desorienterad schizofreni (Disorganized Schizophrenia)

Desorienterad schizofreni

En typ av schizofreni som kännetecknas av frekvent inkonsekvens; markant lossning av föreningar, eller grovt oorganiserat beteende och platt eller grovt olämplig sinnesrörelse som inte uppfyller kriterierna för den katatoniska typen; tillhörande funktioner inkluderar extremt socialt tillbakadragande, grimaserande, sätt, spegel blickar, olämpligt fniss, och annat udda beteende. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

A type of schizophrenia characterized by frequent incoherence; marked loosening of associations, or grossly disorganized behavior and flat or grossly inappropriate affect that does not meet the criteria for the catatonic type; associated features include extreme social withdrawal, grimacing, mannerisms, mirror gazing, inappropriate giggling, and other odd behavior. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska: Desorienterad schizofreni

Synonym, engelska: Disorganized Schizophrenia; Disorganized Schizophrenias; Schizophrenias, Disorganized; Hebephrenic Schizophrenia; Hebephrenic Schizophrenias; Schizophrenias, Hebephrenic; Schizophrenia, Hebephrenic

Svensk term Desorienterad schizofreni
Synonym på svenska Desorienterad schizofreni
Synonym på engelska Disorganized Schizophrenia; Disorganized Schizophrenias; Schizophrenias, Disorganized; Hebephrenic Schizophrenia; Hebephrenic Schizophrenias; Schizophrenias, Hebephrenic; Schizophrenia, Hebephrenic
Engelsk term Disorganized Schizophrenia
MESH ID D012562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.