Desulfovibrio desulfuricans (Desulfovibrio desulfuricans)

Desulfovibrio desulfuricans

Typen arter av gramnegativa, anaeroba bakterier av släktet DESULFOVIBRIO. Det finns i FRESHWATER; JORD, och i marint eller bräckt vatten.

Förklaring på engelska

The type species of gram-negative, anaerobic bacteria of the genus DESULFOVIBRIO. It is found in FRESHWATER; SOIL, and in marine or brackish water.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Desulfovibrio desulfuricans
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Desulfovibrio desulfuricans
MESH ID D045285

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.