Desulfovibrio gigas (Desulfovibrio gigas)

Desulfovibrio gigas

En art av gramnegativa, anaeroba, spiralformade bakterier som ursprungligen isolerades från en saltvattendamm i Frankrike. Den innehåller en väl karakteriserad metabolisk väg som gör det möjligt att överleva övergående kontakter med OXYGEN.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, anaerobic, spiral-shaped bacteria originally isolated from a saltwater pond in France. It contains a well-characterized metabolic pathway that enables it to survive transient contacts with OXYGEN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Desulfovibrio gigas
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Desulfovibrio gigas
MESH ID D045286

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.