Desulfuromonas (Desulfuromonas)

Desulfuromonas

Ett släkte av gramnegativa, anaeroba, nonsporeforming bakterier i familj Desulfuromonadaceae. Det finns i anoxiska marina sediment.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, anaerobic, nonsporeforming bacteria in the family Desulfuromonadaceae. It is found in anoxic marine sediments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Desulfuromonas
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Desulfuromonas
MESH ID D045287

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.