Diarylheptanoider (Diarylheptanoids)

Diarylheptanoider

En grupp föreningar bestående av två arylringar sammanbundna med sju kol (HEPTANES) som kan vara acykliska (linjära) eller cykliska. Det är en grupp sekundära metaboliter i polyketidsyntesvägen som bäst exemplifieras av en linjär diarylheptanoid CURCUMIN.

Förklaring på engelska

A group of compounds consisting of two aryl rings linked by seven carbons (HEPTANES) which may be acyclic (linear) or cyclic. It is a group of secondary metabolites in polyketide synthesis pathway best exemplified by a linear diarylheptanoid CURCUMIN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diaryl Heptanoids; Heptanoids, Diaryl; Diarylheptanoid Derivatives; Diarylheptanoid Derivative; Derivative, Diarylheptanoid; Diarylheptanoid; Acyclic Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Acyclic; Curcuminoids; Linear Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Linear; Curcuminoid; Diarylheptanones; Cyclic Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Cyclic; Cyclic Diarylheptanoid; Diarylheptanoid, Cyclic

Svensk term Diarylheptanoider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diaryl Heptanoids; Heptanoids, Diaryl; Diarylheptanoid Derivatives; Diarylheptanoid Derivative; Derivative, Diarylheptanoid; Diarylheptanoid; Acyclic Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Acyclic; Curcuminoids; Linear Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Linear; Curcuminoid; Diarylheptanones; Cyclic Diarylheptanoids; Diarylheptanoids, Cyclic; Cyclic Diarylheptanoid; Diarylheptanoid, Cyclic
Engelsk term Diarylheptanoids
MESH ID D036381

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.