Diffusion magnetisk resonanstomografi (Diffusion Magnetic Resonance Imaging)

Diffusion magnetisk resonanstomografi

En diagnostisk teknik som innefattar mätning av molekylär diffusion (såsom vatten eller metaboliter) för vävnadsbedömning genom MR. Graden av molekylär kroppsrörelse kan mätas genom förändringar av uppenbar diffusionskoefficient (ADC) med tid, vilket återspeglas av vävnadsmikrostruktur. Diffusion MR har använts för att studera BRAIN ISCHEMI och tumörrespons på behandling.

Förklaring på engelska

A diagnostic technique that incorporates the measurement of molecular diffusion (such as water or metabolites) for tissue assessment by MRI. The degree of molecular movement can be measured by changes of apparent diffusion coefficient (ADC) with time, as reflected by tissue microstructure. Diffusion MRI has been used to study BRAIN ISCHEMIA and tumor response to treatment.

Synonym, svenska: Diffusion-MRI

Synonym, engelska: Magnetic Resonance Imaging, Diffusion; Diffusion MRI; Diffusion MRIs; Diffusion Weighted MRI; MRI, Diffusion Weighted

Svensk term Diffusion magnetisk resonanstomografi
Synonym på svenska Diffusion-MRI
Synonym på engelska Magnetic Resonance Imaging, Diffusion; Diffusion MRI; Diffusion MRIs; Diffusion Weighted MRI; MRI, Diffusion Weighted
Engelsk term Diffusion Magnetic Resonance Imaging
MESH ID D038524

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.