Digital dental radiografi (Digital dental radiography)

Digital dental radiografi

Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.

Förklaring på engelska

A rapid, low-dose, digital imaging system using a small intraoral sensor instead of radiographic film, an intensifying screen, and a charge-coupled device. It presents the possibility of reduced patient exposure and minimal distortion, although resolution and latitude are inferior to standard dental radiography. A receiver is placed in the mouth, routing signals to a computer which images the signals on a screen or in print. It includes digitizing from x-ray film or any other detector. (From MEDLINE abstracts; personal communication from Dr. Charles Berthold, NIDR)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dental Digital Radiography; Radiography, Dental Digital; Digital Radiography, Dental; Scanora; Scanoras; Dental Radiovisiography; Radiovisiography, Dental; Visualix; Visualices; Digital Dental Radiography, Direct; Digora; Digoras; Sens-A-Ray; Sens A Ray; SensARay

Svensk term Digital dental radiografi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dental Digital Radiography; Radiography, Dental Digital; Digital Radiography, Dental; Scanora; Scanoras; Dental Radiovisiography; Radiovisiography, Dental; Visualix; Visualices; Digital Dental Radiography, Direct; Digora; Digoras; Sens-A-Ray; Sens A Ray; SensARay
Engelsk term Digital dental radiography
MESH ID D019252

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.