Dilleniaceae (Dilleniaceae)

Dilleniaceae

En växtfamilj av ordningen Dilleniales, underklass Dilleniidae, klass Blomväxter.

Förklaring på engelska

A plant family of the order Dilleniales, subclass Dilleniidae, class Magnoliopsida.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dillenia; Dillenias; Curatella; Curatellas

Svensk term Dilleniaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dillenia; Dillenias; Curatella; Curatellas
Engelsk term Dilleniaceae
MESH ID D045466

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.