Dimerisering (Dimerization)

Dimerisering

Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.

Förklaring på engelska

The process by which two molecules of the same chemical composition form a condensation product or polymer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dimerizations

Svensk term Dimerisering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dimerizations
Engelsk term Dimerization
MESH ID D019281

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.