Dinukleotidupprepningar (Dinucleotide Repeats)

Dinukleotidupprepningar

De vanligaste av mikrosatellit-tandemupprepningarna (mikrosatellitupprepningar) som är utspridda i kromosomernas eukromatiska armar. De består av två, parvis upprepade nukleotider. Guanin och tymin, (GT)n, är vanligast förekommande.

Förklaring på engelska

The most common of the microsatellite tandem repeats (MICROSATELLITE REPEATS) dispersed in the euchromatic arms of chromosomes. They consist of two nucleotides repeated in tandem; guanine and thymine, (GT)n, is the most frequently seen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dinucleotide Repeat

Svensk term Dinukleotidupprepningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dinucleotide Repeat
Engelsk term Dinucleotide Repeats
MESH ID D018900

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.