Dioncophyllaceae (Dioncophyllaceae)

Dioncophyllaceae

En växtfamilj av ordningen Violales, underklass Dilleniidae klass Blomväxter. Medlemmar innehåller naftylisokinoliner som hämmar PLASMODIUM.

Förklaring på engelska

A plant family of the order Violales, subclass Dilleniidae class Magnoliopsida. Members contain naphthylisoquinolines which inhibit PLASMODIUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Habropetalum; Habropetalums; Triphyophyllum; Triphyophyllums; Dioncophyllum; Dioncophyllums

Svensk term Dioncophyllaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Habropetalum; Habropetalums; Triphyophyllum; Triphyophyllums; Dioncophyllum; Dioncophyllums
Engelsk term Dioncophyllaceae
MESH ID D045603

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.