Dipeptidylpeptidas 4 (Dipeptidyl Peptidase 4)

Dipeptidylpeptidas 4

Cellyteglykoproteiner och serinproteas, även kallat dipeptidylpeptidas IV, som har betydelse för aktivering av T-lymfocyter. CD26 binder till adenosindeaminas på T-cellens yta. EC 3.4.14.5.

Förklaring på engelska

A serine protease that catalyses the release of an N-terminal dipeptide. Several biologically-active peptides have been identified as dipeptidyl peptidase 4 substrates including INCRETINS; NEUROPEPTIDES; and CHEMOKINES. The protein is also found bound to ADENOSINE DEAMINASE on the T-CELL surface and is believed to play a role in T-cell activation.

Synonym, svenska: Antigener, CD26; CD26-antigener

Synonym, engelska: CD26 Antigen; Antigen, CD26; Antigens, CD26; Adenosine Deaminase Complexing Protein 2; Dipeptidyl-Peptidase IV; Dipeptidyl Peptidase IV; CD26 Antigens

Svensk term Dipeptidylpeptidas 4
Synonym på svenska Antigener, CD26; CD26-antigener
Synonym på engelska CD26 Antigen; Antigen, CD26; Antigens, CD26; Adenosine Deaminase Complexing Protein 2; Dipeptidyl-Peptidase IV; Dipeptidyl Peptidase IV; CD26 Antigens
Engelsk term Dipeptidyl Peptidase 4
MESH ID D018819

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.