Disintegriner (Disintegrins)

Disintegriner

En grupp polypeptider som renats fram ur ormgift och som innehåller arginin-glycin-asparginsyrasekvensen (RGD). RGD-tripeptiden binder till integrinreceptorer och blockerar därmed kompetitivt normala integrin-ligandkopplingar. Sålunda blockerar disintegriner adhesionsfunktioner och hämmar trombocytaggregation.

Förklaring på engelska

A family of polypeptides purified from snake venoms, which contain the arginine-glycine-aspartic acid (RGD) sequence. The RGD tripeptide binds to integrin receptors and thus competitively inhibits normal integrin-ligand interactions. Disintegrins thus block adhesive functions and act as platelet aggregation inhibitors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disintegrin

Svensk term Disintegriner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disintegrin
Engelsk term Disintegrins
MESH ID D019483

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.