DNA-addukter (DNA Adducts)

DNA-addukter

Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.

Förklaring på engelska

The products of chemical reactions that result in the addition of extraneous chemical groups to DNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Adduct; Adduct, DNA; Adducts, DNA

Svensk term DNA-addukter
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Adduct; Adduct, DNA; Adducts, DNA
Engelsk term DNA Adducts
MESH ID D018736

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.