DNA-fotavtryck (DNA Footprinting)

DNA-fotavtryck

En metod för bestämning av sekvensspecificitet för proteiner som binder till DNA. Vid DNA-fotavtryck används något DNA-nedbrytande medel (kemikalie eller nukleas), som klyver alla basparen. Vid bindningsställena för proteinet i fråga sker ingen klyvning.

Förklaring på engelska

A method for determining the sequence specificity of DNA-binding proteins. DNA footprinting utilizes a DNA damaging agent (either a chemical reagent or a nuclease) which cleaves DNA at every base pair. DNA cleavage is inhibited where the ligand binds to DNA. (from Rieger et al., Glossary of Genetics: Classical and Molecular, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Footprintings; Footprinting, DNA; Footprintings, DNA; Footprints, DNA; DNA Footprint; DNA Footprints; Footprint, DNA

Svensk term DNA-fotavtryck
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Footprintings; Footprinting, DNA; Footprintings, DNA; Footprints, DNA; DNA Footprint; DNA Footprints; Footprint, DNA
Engelsk term DNA Footprinting
MESH ID D018983

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.