DNA-glykosylaser (DNA Glycosylases)

DNA-glykosylaser

En familj av DNA-reparationsenzymer som känner igen skadade nukleotidbaser och tar bort dem genom att hydrolysera den N-glykosidbindningen som fäster dem till sockerryggraden i DNA-molekylen. Processen som kallas BASE EXCISION REPAIR kan slutföras med ett DNA- (APURINIC ELLER APYRIMIDINIC SITE) LYASE som tar bort det återstående RIBOSsockret från DNA.

Förklaring på engelska

A family of DNA repair enzymes that recognize damaged nucleotide bases and remove them by hydrolyzing the N-glycosidic bond that attaches them to the sugar backbone of the DNA molecule. The process called BASE EXCISION REPAIR can be completed by a DNA-(APURINIC OR APYRIMIDINIC SITE) LYASE which excises the remaining RIBOSE sugar from the DNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glycosylases, DNA; DNA Glycosylase; Glycosylase, DNA; DNA N-glycosidase; DNA N glycosidase; Methylpurine DNA Glycosylase; DNA Glycosylase, Methylpurine; Glycosylase, Methylpurine DNA

Svensk term DNA-glykosylaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glycosylases, DNA; DNA Glycosylase; Glycosylase, DNA; DNA N-glycosidase; DNA N glycosidase; Methylpurine DNA Glycosylase; DNA Glycosylase, Methylpurine; Glycosylase, Methylpurine DNA
Engelsk term DNA Glycosylases
MESH ID D045647

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.