DNA-metylering (DNA Methylation)

DNA-metylering

Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.

Förklaring på engelska

Addition of methyl groups to DNA. DNA methyltransferases (DNA methylases) perform this reaction using S-ADENOSYLMETHIONINE as the methyl group donor.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: DNA Methylations; Methylation, DNA; Methylations, DNA

Svensk term DNA-metylering
Synonym på svenska
Synonym på engelska DNA Methylations; Methylation, DNA; Methylations, DNA
Engelsk term DNA Methylation
MESH ID D019175

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.