DNA-paketering (DNA Packaging)

DNA-paketering

Vikningen av en organisms DNA-molekyl till en kompakt, ordnad struktur som passar inom det begränsade utrymmet för en CELL eller VIRUSPARTIKEL.

Förklaring på engelska

The folding of an organism’s DNA molecule into a compact, orderly structure that fits within the limited space of a CELL or VIRUS PARTICLE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Packaging, DNA

Svensk term DNA-paketering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Packaging, DNA
Engelsk term DNA Packaging
MESH ID D042003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.