DNA-reparationsenzymer (DNA Repair Enzymes)

DNA-reparationsenzymer

Enzymer som är involverade i rekonstruktionen av en kontinuerlig tvåsträngad DNA-molekyl utan obalans från en molekyl, som innehöll skadade områden.

Förklaring på engelska

Enzymes that are involved in the reconstruction of a continuous two-stranded DNA molecule without mismatch from a molecule, which contained damaged regions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Enzymes, DNA Repair; Repair Enzymes, DNA; DNA Repair Enzyme; Enzyme, DNA Repair; Repair Enzyme, DNA

Svensk term DNA-reparationsenzymer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Enzymes, DNA Repair; Repair Enzymes, DNA; DNA Repair Enzyme; Enzyme, DNA Repair; Repair Enzyme, DNA
Engelsk term DNA Repair Enzymes
MESH ID D045643

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.