Dna-vacciner (DNA Vaccines)

Dna-vacciner

Antigenkodande bitar av rekombinant DNA,som ges som vaccin för förebyggande eller behandling av infektionssjukdom. Värdcellerna tar upp DNA:t, uttrycker antigenet och presenterar det för immunsystemet på ett sätt som liknar förloppet vid en naturlig infektion. Därmed framkallas ett humoralt och cellulärt immunsvar mot det producerade antigenet. Det rekombinanta DNA:t (DNA-vektorn) kallas naket DNA eftersom inga komplexa föreningar eller bärare behövs; plasmiden injiceras med saltlösning eller annan buffer.

Förklaring på engelska

Recombinant DNA vectors encoding antigens administered for the prevention or treatment of disease. The host cells take up the DNA, express the antigen, and present it to the immune system in a manner similar to that which would occur during natural infection. This induces humoral and cellular immune responses against the encoded antigens. The vector is called naked DNA because there is no need for complex formulations or delivery agents; the plasmid is injected in saline or other buffers.

Synonym, svenska: Nakna DNA-vacciner; Polynukleotidvacciner; Rekombinanta DNA-vacciner

Synonym, engelska: DNA Vaccine; Vaccine, DNA; DNA Vaccines; Naked DNA Vaccines; DNA Vaccines, Naked; Vaccines, Naked DNA; Recombinant DNA Vaccines; DNA Vaccines, Recombinant; Vaccines, Recombinant DNA; Recombinant DNA Vaccine; DNA Vaccine, Recombinant; Vaccine, Recombinant DNA; Naked DNA Vaccine; DNA Vaccine, Naked; Vaccine, Naked DNA

Svensk term Dna-vacciner
Synonym på svenska Nakna DNA-vacciner; Polynukleotidvacciner; Rekombinanta DNA-vacciner
Synonym på engelska DNA Vaccine; Vaccine, DNA; DNA Vaccines; Naked DNA Vaccines; DNA Vaccines, Naked; Vaccines, Naked DNA; Recombinant DNA Vaccines; DNA Vaccines, Recombinant; Vaccines, Recombinant DNA; Recombinant DNA Vaccine; DNA Vaccine, Recombinant; Vaccine, Recombinant DNA; Naked DNA Vaccine; DNA Vaccine, Naked; Vaccine, Naked DNA
Engelsk term DNA Vaccines
MESH ID D019444

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.