Doft- och kemikalieöverkänslighet (Multiple Chemical Sensitivity)

Doft- och kemikalieöverkänslighet

Ett förvärvat sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande symtom, från flera organsystem, som reaktion på påvisbar exponering för många kemiskt olika föreningar vid doser under dem som normalt kan ge skadliga verkningar hos befolkningen i allmänhet.

Förklaring på engelska

An acquired disorder characterized by recurrent symptoms, referable to multiple organ systems, occurring in response to demonstrable exposure to many chemically unrelated compounds at doses below those established in the general population to cause harmful effects. (Cullen MR. The worker with multiple chemical sensitivities: an overview. Occup Med 1987;2(4):655-61)

Synonym, svenska: Multipel kemisk överkänslighet; Kemisk intolerans; Doftöverkänslighet; Kemikalieöverkänslighet

Synonym, engelska: Multiple Chemical Sensitivities; Multiple Chemical Sensitivity Syndrome; Sensitivities, Multiple Chemical; Idiopathic Environmental Intolerance; Environmental Intolerance, Idiopathic; Environmental Intolerances, Idiopathic; Intolerance, Idiopathic Environmental; Intolerances, Idiopathic Environmental; Chemical Sensitivities, Multiple; Chemical Sensitivity, Multiple; Idiopathic Environmental Intolerances; Sensitivity, Multiple Chemical

Svensk term Doft- och kemikalieöverkänslighet
Synonym på svenska Multipel kemisk överkänslighet; Kemisk intolerans; Doftöverkänslighet; Kemikalieöverkänslighet
Synonym på engelska Multiple Chemical Sensitivities; Multiple Chemical Sensitivity Syndrome; Sensitivities, Multiple Chemical; Idiopathic Environmental Intolerance; Environmental Intolerance, Idiopathic; Environmental Intolerances, Idiopathic; Intolerance, Idiopathic Environmental; Intolerances, Idiopathic Environmental; Chemical Sensitivities, Multiple; Chemical Sensitivity, Multiple; Idiopathic Environmental Intolerances; Sensitivity, Multiple Chemical
Engelsk term Multiple Chemical Sensitivity
MESH ID D018777

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.