Dokumentärfilmer och dokumentärprogram [Publikationstyp] (Documentaries and Factual Films)

Dokumentärfilmer och dokumentärprogram [Publikationstyp]

Verk bestående av filmer, videoklipp, och program som visar faktiska personer eller faktiska händelser. De inkluderar inte uppriktiga historiska återskapelser och försöker inte bedöma sanningen om skildringen i en film som påstås vara saklig eller dokumentär karaktär. (Från rörliga bildmaterial: Genrevillkor, 1988)

Förklaring på engelska

Works consisting of films, videos, and programs which depict actual persons or actual events. They do not include frank historical re-creations and do not attempt to judge the truth of the depiction in a film purporting to be factual or documentary in character. (From Moving Image Materials: Genre Terms, 1988)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Dokumentärfilmer och dokumentärprogram [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Documentaries and Factual Films
MESH ID D019499

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.