Dopaminblockerare (Dopamine Antagonists)

Dopaminblockerare

Läkemedel som binder till, men inte aktiverar dopaminreceptorer, varvid verkan av dopamin eller exogena stimulerare blockeras. Många läkemedel för behandling av psykotiska tillstånd är dopaminantagonister, även om deras terapeutiska effekt kanske mer beror på en långsam anpassning i hjärnan än på en omedelbar blockering av dopaminreceptorer. Dopaminantagonister har haft flera andra kliniska användningsområden, bl a som medel mot kräkningar och illamående, för behandling av Tourettes syndrom och mot hicka.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to but do not activate DOPAMINE RECEPTORS, thereby blocking the actions of dopamine or exogenous agonists. Many drugs used in the treatment of psychotic disorders (ANTIPSYCHOTIC AGENTS) are dopamine antagonists, although their therapeutic effects may be due to long-term adjustments of the brain rather than to the acute effects of blocking dopamine receptors. Dopamine antagonists have been used for several other clinical purposes including as ANTIEMETICS, in the treatment of Tourette syndrome, and for hiccup. Dopamine receptor blockade is associated with NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME.

Synonym, svenska: Dopaminantagonister

Synonym, engelska: Antagonists, Dopamine; Antagonists, Dopamine Receptor; Antagonists, Dopaminergic; Dopamine Blockers; Blockers, Dopamine; Dopamine Receptor Antagonists; Receptor Antagonists, Dopamine; Dopamine Blocker; Blocker, Dopamine; Dopamine Receptor Antagonist; Antagonist, Dopamine Receptor; Receptor Antagonist, Dopamine; Dopaminergic Antagonist; Antagonist, Dopaminergic; Dopaminergic Antagonists; Dopamine Antagonist; Antagonist, Dopamine

Svensk term Dopaminblockerare
Synonym på svenska Dopaminantagonister
Synonym på engelska Antagonists, Dopamine; Antagonists, Dopamine Receptor; Antagonists, Dopaminergic; Dopamine Blockers; Blockers, Dopamine; Dopamine Receptor Antagonists; Receptor Antagonists, Dopamine; Dopamine Blocker; Blocker, Dopamine; Dopamine Receptor Antagonist; Antagonist, Dopamine Receptor; Receptor Antagonist, Dopamine; Dopaminergic Antagonist; Antagonist, Dopaminergic; Dopaminergic Antagonists; Dopamine Antagonist; Antagonist, Dopamine
Engelsk term Dopamine Antagonists
MESH ID D018492

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.