Dopaminupptagshämmare (Dopamine Uptake Inhibitors)

Dopaminupptagshämmare

Medel som blockerar transport av dopamin in i nervcellsutskotten eller in i vesiklar inuti utskotten. De flesta adrenerga upptagshämmare hämmar också upptag av dopamin.

Förklaring på engelska

Drugs that block the transport of DOPAMINE into axon terminals or into storage vesicles within terminals. Most of the ADRENERGIC UPTAKE INHIBITORS also inhibit dopamine uptake.

Synonym, svenska: Dopaminreupptagshämmare

Synonym, engelska: Reuptake Inhibitors, Dopamine; Inhibitors, Dopamine Uptake; Uptake Inhibitors, Dopamine; Inhibitors, Dopamine Reuptake; Dopamine Reuptake Inhibitors

Svensk term Dopaminupptagshämmare
Synonym på svenska Dopaminreupptagshämmare
Synonym på engelska Reuptake Inhibitors, Dopamine; Inhibitors, Dopamine Uptake; Uptake Inhibitors, Dopamine; Inhibitors, Dopamine Reuptake; Dopamine Reuptake Inhibitors
Engelsk term Dopamine Uptake Inhibitors
MESH ID D018765

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.