Dosfraktionering av strålbehandling (Radiation dose fractionation)

Dosfraktionering av strålbehandling

Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.

Förklaring på engelska

Administration of the total dose of radiation (RADIATION DOSAGE) in parts, at timed intervals.

Synonym, svenska: Dosuppdelning av strålbehandling

Synonym, engelska: Fractionation, Radiation Dose; Dose Fractionation, Radiotherapy; Dose Fractionations, Radiotherapy; Fractionation, Radiotherapy Dose; Fractionations, Radiotherapy Dose; Radiotherapy Dose Fractionations; Radiotherapy Dose Fractionation; Radiation Dose Fractionation

Svensk term Dosfraktionering av strålbehandling
Synonym på svenska Dosuppdelning av strålbehandling
Synonym på engelska Fractionation, Radiation Dose; Dose Fractionation, Radiotherapy; Dose Fractionations, Radiotherapy; Fractionation, Radiotherapy Dose; Fractionations, Radiotherapy Dose; Radiotherapy Dose Fractionations; Radiotherapy Dose Fractionation; Radiation Dose Fractionation
Engelsk term Radiation dose fractionation
MESH ID D019583

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.