Dosreglerade inhalatorer (Metered Dose Inhalers)

Dosreglerade inhalatorer

Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.

Förklaring på engelska

A small aerosol canister used to release a calibrated amount of medication for inhalation.

Synonym, svenska: Spinhaler; Turbohaler

Synonym, engelska: Inhaler, Metered Dose; Metered Dose Inhaler; MDI (Inhalers); Inhalers, Metered Dose; Spacer Inhalers; Spacer Inhaler; Spacer-Inhalers; Spacer-Inhaler; Spinhalers; Spinhaler

Svensk term Dosreglerade inhalatorer
Synonym på svenska Spinhaler; Turbohaler
Synonym på engelska Inhaler, Metered Dose; Metered Dose Inhaler; MDI (Inhalers); Inhalers, Metered Dose; Spacer Inhalers; Spacer Inhaler; Spacer-Inhalers; Spacer-Inhaler; Spinhalers; Spinhaler
Engelsk term Metered Dose Inhalers
MESH ID D036501

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.