Draghållfasthet (Tensile Strength)

Draghållfasthet

Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.

Förklaring på engelska

The maximum stress a material subjected to a stretching load can withstand without tearing. (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed, p2001)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Strength, Tensile; Strengths, Tensile; Tensile Strengths

Svensk term Draghållfasthet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Strength, Tensile; Strengths, Tensile; Tensile Strengths
Engelsk term Tensile Strength
MESH ID D013718

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.