Dregling (Sialorrhea)

Dregling

Ökat salivflöde.

Förklaring på engelska

Increased salivary flow.

Synonym, svenska: Sialism; Sialorre; Hypersalivation

Synonym, engelska: Hypersalivation; Drooling

Svensk term Dregling
Synonym på svenska Sialism; Sialorre; Hypersalivation
Synonym på engelska Hypersalivation; Drooling
Engelsk term Sialorrhea
MESH ID D012798

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.