Dubbelsträngat rna (Double-Stranded RNA)

Dubbelsträngat rna

RNA bestående av två strängar i motsats till det mer utbredda enkelsträngade RNA. De flesta av de dubbelsträngade segmenten bildas från transkription av DNA genom intramolekylär basparning av inverterade komplementära sekvenser åtskilda av en enkelsträngad slinga. Vissa dubbelsträngade segment av RNA är normala i alla organismer.

Förklaring på engelska

RNA consisting of two strands as opposed to the more prevalent single-stranded RNA. Most of the double-stranded segments are formed from transcription of DNA by intramolecular base-pairing of inverted complementary sequences separated by a single-stranded loop. Some double-stranded segments of RNA are normal in all organisms.

Synonym, svenska: dsRNA

Synonym, engelska: RNA, Double Stranded; Double-Stranded RNA; Double Stranded RNA

Svensk term Dubbelsträngat rna
Synonym på svenska dsRNA
Synonym på engelska RNA, Double Stranded; Double-Stranded RNA; Double Stranded RNA
Engelsk term Double-Stranded RNA
MESH ID D012330

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.