Duktal karcinom (Ductal Carcinoma)

Duktal karcinom

Maligna tumörer som involverar duktala system i något av ett antal organ, såsom BRÖSTKÖRTLAR, BUKSPOTTKÖRTELN, PROSTATA eller LACRIMALKÖRTELN.

Förklaring på engelska

Malignant neoplasms involving the ductal systems of any of a number of organs, such as the MAMMARY GLANDS, the PANCREAS, the PROSTATE, or the LACRIMAL GLAND.

Synonym, svenska: Karcinom, duktal

Synonym, engelska: Carcinomas, Ductal; Ductal Carcinomas; Ductal Carcinoma

Svensk term Duktal karcinom
Synonym på svenska Karcinom, duktal
Synonym på engelska Carcinomas, Ductal; Ductal Carcinomas; Ductal Carcinoma
Engelsk term Ductal Carcinoma
MESH ID D044584

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.