Duplexultraljud (Duplex doppler ultrasonography)

Duplexultraljud

Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.

Förklaring på engelska

Ultrasonography applying the Doppler effect combined with real-time imaging. The real-time image is created by rapid movement of the ultrasound beam. A powerful advantage of this technique is the ability to estimate the velocity of flow from the Doppler shift frequency.

Synonym, svenska: Dopplersonografi, duplex; Ultraljudsduplex; Ultraljudsundersökning, Doppler, duplex

Synonym, engelska: Duplex Doppler Ultrasonography; Duplex Ultrasonography, Doppler; Doppler Ultrasonography, Duplex; Ultrasonography, Duplex Doppler; Doppler Duplex Ultrasonography; Ultrasonography, Doppler Duplex

Svensk term Duplexultraljud
Synonym på svenska Dopplersonografi, duplex; Ultraljudsduplex; Ultraljudsundersökning, Doppler, duplex
Synonym på engelska Duplex Doppler Ultrasonography; Duplex Ultrasonography, Doppler; Doppler Ultrasonography, Duplex; Ultrasonography, Duplex Doppler; Doppler Duplex Ultrasonography; Ultrasonography, Doppler Duplex
Engelsk term Duplex doppler ultrasonography
MESH ID D018616

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.