Duvärtssläktet (Cajanus)

Duvärtssläktet

Ett växtsläkt av familj FABACEAE som används för livsmedel i NIGERIA.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family FABACEAE that is used for food in NIGERIA.

Synonym, svenska: Cajanus cajan; Duvärt

Synonym, engelska: Cajanus cajan; Cajanus cajans; cajan, Cajanus; Pigeonpea Plant; Pigeonpea Plants; Plant, Pigeonpea; Plants, Pigeonpea; Pea Plant, Pigeon; Pea Plants, Pigeon; Pigeon Pea Plant; Pigeon Pea Plants; Plant, Pigeon Pea; Plants, Pigeon Pea

Svensk term Duvärtssläktet
Synonym på svenska Cajanus cajan; Duvärt
Synonym på engelska Cajanus cajan; Cajanus cajans; cajan, Cajanus; Pigeonpea Plant; Pigeonpea Plants; Plant, Pigeonpea; Plants, Pigeonpea; Pea Plant, Pigeon; Pea Plants, Pigeon; Pigeon Pea Plant; Pigeon Pea Plants; Plant, Pigeon Pea; Plants, Pigeon Pea
Engelsk term Cajanus
MESH ID D036561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.