Dyskinesi, medel mot (Anti-Dyskinesia Agents)

Dyskinesi, medel mot

Läkemedel för behandling av rörelserubbningar. De flesta av dessa preparat verkar centralt på de dopaminerga och kolinerga systemen. Bland de kliniskt allra viktigaste är medlen mot Parkinsons sjukdom .

Förklaring på engelska

Drugs used in the treatment of movement disorders. Most of these act centrally on dopaminergic or cholinergic systems. Among the most important clinically are those used for the treatment of Parkinson disease (ANTIPARKINSON AGENTS) and those for the tardive dyskinesias.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Anti-Dyskinesia; Anti Dyskinesia Agents; Movement Disorder Agents; Agents, Movement Disorder; Disorder Agents, Movement

Svensk term Dyskinesi, medel mot
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Anti-Dyskinesia; Anti Dyskinesia Agents; Movement Disorder Agents; Agents, Movement Disorder; Disorder Agents, Movement
Engelsk term Anti-Dyskinesia Agents
MESH ID D018726

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.