Dystymi (Dysthymic Disorder)

Dystymi

Kroniskt tungsinne som håller i sig större delen av dagen de flesta dagar i minst 2 år. Den minsta varaktigheten hos barn, för att diagnosen skall ställas, är 1 år. Åtminstone 2 av de följande symtomen föreligger under perioder av nedstämdhet: aptitstörningar, sömnstörningar, orkeslöshet, dåligt självförtroende, bristande koncentrationsförmåga, beslutssvårigheter och uppgivenhetskänsla.

Förklaring på engelska

Chronically depressed mood that occurs for most of the day more days than not for at least 2 years. The required minimum duration in children to make this diagnosis is 1 year. During periods of depressed mood, at least 2 of the following additional symptoms are present: poor appetite or overeating, insomnia or hypersomnia, low energy or fatigue, low self-esteem, poor concentration or difficulty making decisions, and feelings of hopelessness. (DSM-IV)

Synonym, svenska: Tungsinne; Dystymi och kronisk depression; Neurotisk depression, långdraget depressionstillstånd; Svårmod

Synonym, engelska: Disorder, Dysthymic; Dysthymic Disorders; Dysthymia; Persistent Depressive Disorder, Dysthymia; Dysthymia and Chronic Depression; Neurotic Depression, Persistent Depressive Disorder

Svensk term Dystymi
Synonym på svenska Tungsinne; Dystymi och kronisk depression; Neurotisk depression, långdraget depressionstillstånd; Svårmod
Synonym på engelska Disorder, Dysthymic; Dysthymic Disorders; Dysthymia; Persistent Depressive Disorder, Dysthymia; Dysthymia and Chronic Depression; Neurotic Depression, Persistent Depressive Disorder
Engelsk term Dysthymic Disorder
MESH ID D019263

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.