E-selektin (E-Selectin)

E-selektin

Cellvidhäftningsmolekyl och CD-antigen som förmedlar neutrofil, monocyt, och minne T-cellvidhäftning till cytokinaktiverade endotelceller. E-selektin känner igen sialylerade kolhydratgrupper relaterade till Lewis X- eller Lewis A-familjen.

Förklaring på engelska

Cell adhesion molecule and CD antigen that mediates neutrophil, monocyte, and memory T-cell adhesion to cytokine-activated endothelial cells. E-selectin recognizes sialylated carbohydrate groups related to the Lewis X or Lewis A family.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule-1; E Selectin; Selectin, E; CD62E Antigens; LECAM-2; CD62E Antigen; Antigen, CD62E; Antigens, CD62E; Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule 1; ELAM-1

Svensk term E-selektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule-1; E Selectin; Selectin, E; CD62E Antigens; LECAM-2; CD62E Antigen; Antigen, CD62E; Antigens, CD62E; Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule 1; ELAM-1
Engelsk term E-Selectin
MESH ID D019040

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.