Ebola hemorragisk feber (Ebola hemorrhagic fever)

Ebola hemorragisk feber

En akut blödarfeber med hög dödlighet, kliniskt mycket lik Marburgsjukan, som orsakas av ebolaviruset och som först uppträdde i Sudan och angränsande, nordvästra Zaire. Virusets naturliga värdskap och överföringssätt är ännu okända, men sekundärsmitta sker via direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor.

Förklaring på engelska

A highly fatal, acute hemorrhagic fever caused by EBOLAVIRUS.

Synonym, svenska: Ebola hemorragisk feber; Ebolavirussjukdom

Synonym, engelska: Ebola Infection; Infection, Ebola; Ebola Virus Disease; Ebola Virus Infection; Infection, Ebola Virus; Virus Infection, Ebola; Ebolavirus Infection; Ebolavirus Infections; Infection, Ebolavirus; Infections, Ebolavirus; Ebola Hemorrhagic Fever

Svensk term Ebola hemorragisk feber
Synonym på svenska Ebola hemorragisk feber; Ebolavirussjukdom
Synonym på engelska Ebola Infection; Infection, Ebola; Ebola Virus Disease; Ebola Virus Infection; Infection, Ebola Virus; Virus Infection, Ebola; Ebolavirus Infection; Ebolavirus Infections; Infection, Ebolavirus; Infections, Ebolavirus; Ebola Hemorrhagic Fever
Engelsk term Ebola hemorrhagic fever
MESH ID D019142

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.