Efemerid [Publikationstyp] (Ephemera)

Efemerid [Publikationstyp]

Trycksak av kortvarig, “flyktig” (efemär) aktualitet, ofta framställd för ett begränsat, specifikt ändamål, t ex en utställnings- eller postorderkatalog.

Förklaring på engelska

Works consisting of transient everyday items, usually printed on paper, that are produced for a specific limited use and then often thrown away. (From Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed & The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Efemerid [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ephemera
MESH ID D019502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.