Efrin-A1 (Ephrin-A1)

Efrin-A1

Ett efrin som ursprungligen visades vara produkten av en snabbsvarande gen, inducerad av TNF. Det är bundet till cellmembranet genom en glykoinositolfosfolipidmembranförankring och binder EPHA2-receptorn med hög affinitet. Under embryobildningen kommer höga nivåer av efrin-A1 till uttryck i lungor, njurar, spottkörtlar och tarmar.

Förklaring på engelska

An ephrin that was originally identified as the product of an early response gene induced by TUMOR NECROSIS FACTORS. It is linked to the CELL MEMBRANE via a GLYCOINOSITOL PHOSPHOLIPID MEMBRANE ANCHOR and binds EPHA2 RECEPTOR with high affinity. During embryogenesis high levels of ephrin-A1 are expressed in LUNG; KIDNEY; SALIVARY GLANDS; and INTESTINE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin A1; Eck Ligand; Ligand, Eck; Eck RPTK Ligand; RPTK Ligand, Eck; EFNA1; Epl1 Protein; EPLG1; LERK-1 Protein; LERK 1 Protein; B61 Secreted Protein, Endothelium; Endothelium Secreted Protein B61

Svensk term Efrin-A1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin A1; Eck Ligand; Ligand, Eck; Eck RPTK Ligand; RPTK Ligand, Eck; EFNA1; Epl1 Protein; EPLG1; LERK-1 Protein; LERK 1 Protein; B61 Secreted Protein, Endothelium; Endothelium Secreted Protein B61
Engelsk term Ephrin-A1
MESH ID D036382

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.