Efrin-A3 (Ephrin-A3)

Efrin-A3

En glykoinositolfosfolipidmembranförankring med efrin som har hög affinitet för EPHA3-, EPHA5-, EPHA6-, EPHA7- och EPHA8-receptorn. Det påvisas främst i nervvävnad.

Förklaring på engelska

A GLYCOINOSITOL PHOSPHOLIPID MEMBRANE ANCHOR containing ephrin with a high affinity for the EPHA3 RECEPTOR; EPHA5 RECEPTOR; EPHA6 RECEPTOR; EPHA7 RECEPTOR; and EPHA8 RECEPTOR. It is found primarily in NERVE TISSUE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin A3; LERK-3 Protein; LERK 3 Protein; LERK-3; LERK 3; EPLG3; Epl3 (Protein)

Svensk term Efrin-A3
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin A3; LERK-3 Protein; LERK 3 Protein; LERK-3; LERK 3; EPLG3; Epl3 (Protein)
Engelsk term Ephrin-A3
MESH ID D036384

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.