Efrin-A5 (Ephrin-A5)

Efrin-A5

En glykoinositolfosfolipidmembranförankring med efrin som finns i växande tectum. Det har visat sig medverka till hopbuntning av kortikala axon och hålla tillbaka utvecklingen av retinalganglieaxon. Det finns i hjärn-, hjärt- och njurvävnader hos vuxna.

Förklaring på engelska

A GLYCOINOSITOL PHOSPHOLIPID MEMBRANE ANCHOR containing ephrin found in developing tectum. It has been shown to mediate the bundling of cortical axons and repel the axonal growth of retinal ganglia axons. It is found in a variety of adult tissues of BRAIN; HEART; and KIDNEY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: AL-1 Protein; AL 1 Protein; EFNA5; LERK-7 Protein; LERK 7 Protein; AL-1; RAGS Protein; Repulsive Axon Guidance Signal Protein; REK7 Ligand AL-1; REK7 Ligand AL 1

Svensk term Efrin-A5
Synonym på svenska
Synonym på engelska AL-1 Protein; AL 1 Protein; EFNA5; LERK-7 Protein; LERK 7 Protein; AL-1; RAGS Protein; Repulsive Axon Guidance Signal Protein; REK7 Ligand AL-1; REK7 Ligand AL 1
Engelsk term Ephrin-A5
MESH ID D036386

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.