Efrin-B1 (Ephrin-B1)

Efrin-B1

Ett transmembranområde innehållande efrin som är specifikt för EPHB1-, EPHB2- och EPHB3-receptorn. Det kommer till omfattande uttryck i ett flertal vävnader, såväl i utvecklingsfaser som hos vuxna.

Förklaring på engelska

A transmembrane domain containing ephrin that is specific for EPHB1 RECEPTOR; EPHB2 RECEPTOR and EPHB3 RECEPTOR. It is widely expressed in a variety of developing and adult tissues.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin B1; Cek5 RPTK Ligand; Ligand, Cek5 RPTK; RPTK Ligand, Cek5; Cek5 Ligand; Ligand, Cek5; LERK-2 Protein; LERK 2 Protein; Elk-L Protein; Elk L Protein; Eph Family Receptor Interacting Protein B1; elk Ligand; Ligand, elk; EFNB1; EFNB1 Gene Product

Svensk term Efrin-B1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin B1; Cek5 RPTK Ligand; Ligand, Cek5 RPTK; RPTK Ligand, Cek5; Cek5 Ligand; Ligand, Cek5; LERK-2 Protein; LERK 2 Protein; Elk-L Protein; Elk L Protein; Eph Family Receptor Interacting Protein B1; elk Ligand; Ligand, elk; EFNB1; EFNB1 Gene Product
Engelsk term Ephrin-B1
MESH ID D036387

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.