Efrin-B2 (Ephrin-B2)

Efrin-B2

Ett transmembranområde innehållande efrin med hög affinitet till EPHB1-, EPHB3- och EPHB4-receptorn. Efrin-B2 uttrycks i ett flertal vävnader hos vuxna. Under embryobildningen kan iakttas höga nivåer av efrin-B2 i prosencefalon, rombencefalon, somiter under utveckling, lemanlag och gälbågar.

Förklaring på engelska

A transmembrane domain containing ephrin that binds with high affinity to EPHB1 RECEPTOR; EPHB3 RECEPTOR; and EPHB4 RECEPTOR. Expression of ephrin-B2 occurs in a variety of adult tissues. During embryogenesis, high levels of ephrin-B2 is seen in the PROSENCEPHALON; RHOMBENCEPHALON; developing SOMITES; LIMB BUD; and bronchial arches.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin B2; LERK-5 Gene Product; LERK 5 Gene Product; Efbn2 Gene Product; Eplg5 Gene Product; LERK-5 Protein; LERK 5 Protein; Eplg5 Protein; Eph Ligand Family 2 Protein, Mammalian; Htk Ligand; Ligand, Htk; Mammalian ELF-2; ELF-2, Mammalian; Mammalian ELF 2; HTKL Protein; ELF-2 Protein, Mammalian; ELF 2 Protein, Mammalian; Mammalian ELF-2 Protein

Svensk term Efrin-B2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin B2; LERK-5 Gene Product; LERK 5 Gene Product; Efbn2 Gene Product; Eplg5 Gene Product; LERK-5 Protein; LERK 5 Protein; Eplg5 Protein; Eph Ligand Family 2 Protein, Mammalian; Htk Ligand; Ligand, Htk; Mammalian ELF-2; ELF-2, Mammalian; Mammalian ELF 2; HTKL Protein; ELF-2 Protein, Mammalian; ELF 2 Protein, Mammalian; Mammalian ELF-2 Protein
Engelsk term Ephrin-B2
MESH ID D036388

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.