Efrin-B3 (Ephrin-B3)

Efrin-B3

Ett transmembranområde innehållande efrin. Det befanns ursprungligen vara specifikt för EPHB3-receptorn, men har sedan dess visat sig kunna binda till ett flertal EPH-receptorer. Under embryobildningen uttrycks efrin-B3 i höga nivåer i det ventrala nervröret. I vävnader hos vuxna påträffas det ffa i hjärna och hjärta.

Förklaring på engelska

A transmembrane domain containing ephrin. Although originally found to be specific for the EPHB3 RECEPTOR it has since been shown to bind a variety of EPH FAMILY RECEPTORS. During embryogenesis ephrin-B3 is expressed at high levels in the ventral neural tube. In adult tissues, it is found primarily in the BRAIN and HEART.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ephrin B3; LERK-8; EFNB3; EPLG8 Gene Product; Gene Product, EPLG8; LERK-8 Protein; LERK 8 Protein

Svensk term Efrin-B3
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ephrin B3; LERK-8; EFNB3; EPLG8 Gene Product; Gene Product, EPLG8; LERK-8 Protein; LERK 8 Protein
Engelsk term Ephrin-B3
MESH ID D036389

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.