Egentliga rockor (Fish Skates)

Egentliga rockor

Allmänt namn på alla medlemmar i familjen Egentliga rockor (Rajidae). Rockor och rajor ingår i samma ordning (Rajiformes). Rockor har svagt elektriska organ.

Förklaring på engelska

The common name for all members of the Rajidae family. Skates and rays are members of the same order (Rajiformes). Skates have weak electric organs.

Synonym, svenska: Raja; Äggrockor

Synonym, engelska: Fish Skate; Fish Skates; Skate, Fish; Rajidae; Skates (Fish); Skate (Fish); Raja; Rays, Fish; Fish Ray; Fish Rays; Ray, Fish; Rajiformes; Rays (Fish); Ray (Fish)

Svensk term Egentliga rockor
Synonym på svenska Raja; Äggrockor
Synonym på engelska Fish Skate; Fish Skates; Skate, Fish; Rajidae; Skates (Fish); Skate (Fish); Raja; Rays, Fish; Fish Ray; Fish Rays; Ray, Fish; Rajiformes; Rays (Fish); Ray (Fish)
Engelsk term Fish Skates
MESH ID D012860

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.