Egenvård (Self Care)

Egenvård

Att själv genomföra hälsovårdsåtgärder eller behandling som annars skulle ha utförts av hälsovårdspersonal. Begreppet omfattar både egenvård och vård av närstående.

Förklaring på engelska

Caring for self when ill or positive actions and adopting behaviors to prevent illness.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Care, Self; Self-Care

Svensk term Egenvård
Synonym på svenska
Synonym på engelska Care, Self; Self-Care
Engelsk term Self Care
MESH ID D012648

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.