Ehrlichia canis (Ehrlichia canis)

Ehrlichia canis

Arter av gramnegativa bakterier i familj ANAPLASMATACEAE, vilket orsakar EHRLICHIOSIS hos hundar. Den vanligaste vektorn är den bruna hundfästingen. Det kan också orsaka sjukdom hos människa.

Förklaring på engelska

Species of gram-negative bacteria in the family ANAPLASMATACEAE, causing EHRLICHIOSIS in DOGS. The most common vector is the brown dog tick. It can also cause disease in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Ehrlichia canis
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ehrlichia canis
MESH ID D041061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.