eIF-3 (Eukaryotic Initiation Factor-3)

eIF-3

En eukaryot underenhets-initieringsfaktor som innehåller minst 8 distinkta polypeptider. Den har betydelse för återföringen av ribosomala underenheter till transkriptionsinitieringsstället, genom att medverka till upplösning av ribosomala icke-translationsunderenheter. Den medverkar också till hopkopplingen av ett trekomponentskomplex av eIF-2, GTP och initierings-tRNA med den ribosomala 40s-underenheten.

Förklaring på engelska

A multisubunit eukaryotic initiation factor that contains at least 8 distinct polypeptides. It plays a role in recycling of ribosomal subunits to the site of transcription initiation by promoting the dissociation of non-translating ribosomal subunits. It also is involved in promoting the binding of a ternary complex of EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-2; GTP; and INITIATOR TRNA to the 40S ribosomal subunit.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eukaryotic Initiation Factor 3; Initiation Factor-3, Eukaryotic; Peptide Initiation Factor EIF-3; Peptide Initiation Factor EIF 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3; EIF-3; EIF3; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 2; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 2; Eukaryotic Initiation Factor-3, beta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, beta Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 2; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 2; EIF3-beta; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 3; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 3; EIF3S3 Protein; Eukaryotic Initiation Factor-3, gamma Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, gamma Subunit; EIF3-gamma; EIF3 gamma; EIF3S3 Gene Product; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 8; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 8; Eukaryotic Initiation Factor-3 p110; Eukaryotic Initiation Factor 3 p110; Eukaryotic Translation Initiation Factor-3, Subunit 8; Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Subunit 8; EIF3 p110; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 5; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 5; Eukaryotic Initiation Factor-3, delta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, delta Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 5; EIF3-epsilon; EIF3 epsilon; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 6; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 6; INT6 Protein; Int-6 Protein; Int 6 Protein; EIF3-p48; Int-6 Gene Product; Gene Product, Int-6; Int 6 Gene Product; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 7; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 7; Eukaryotic Initiation Factor-3, zeta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, zeta Subunit; EIF3-zeta; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 1; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 1; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, alpha Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, alpha Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 1; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 1; EIF3-alpha; EIF3 alpha; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 4; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 4; p42 EIF3 Protein; EIF3 Protein, p42; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 4; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 4; EIF3 p42 Protein; EIF3S4 Protein

Svensk term eIF-3
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eukaryotic Initiation Factor 3; Initiation Factor-3, Eukaryotic; Peptide Initiation Factor EIF-3; Peptide Initiation Factor EIF 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3; EIF-3; EIF3; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 2; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 2; Eukaryotic Initiation Factor-3, beta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, beta Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 2; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 2; EIF3-beta; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 3; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 3; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 3; EIF3S3 Protein; Eukaryotic Initiation Factor-3, gamma Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, gamma Subunit; EIF3-gamma; EIF3 gamma; EIF3S3 Gene Product; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 8; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 8; Eukaryotic Initiation Factor-3 p110; Eukaryotic Initiation Factor 3 p110; Eukaryotic Translation Initiation Factor-3, Subunit 8; Eukaryotic Translation Initiation Factor 3, Subunit 8; EIF3 p110; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 5; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 5; Eukaryotic Initiation Factor-3, delta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, delta Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 5; EIF3-epsilon; EIF3 epsilon; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 6; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 6; INT6 Protein; Int-6 Protein; Int 6 Protein; EIF3-p48; Int-6 Gene Product; Gene Product, Int-6; Int 6 Gene Product; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 7; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 7; Eukaryotic Initiation Factor-3, zeta Subunit; Eukaryotic Initiation Factor 3, zeta Subunit; EIF3-zeta; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 1; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 1; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, alpha Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, alpha Subunit; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 1; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 1; EIF3-alpha; EIF3 alpha; Eukaryotic Initiation Factor-3, Subunit 4; Eukaryotic Initiation Factor 3, Subunit 4; p42 EIF3 Protein; EIF3 Protein, p42; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-3, Subunit 4; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 3, Subunit 4; EIF3 p42 Protein; EIF3S4 Protein
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factor-3
MESH ID D039621

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.