eIF-4E (Eukaryotic Initiation Factor-4E)

eIF-4E

En peptidinitieringsfaktor som specifikt binder till 5′-mRNA-kapselstrukturen på mRNA i cytoplasman. Den är en del av trippelkomplexet EIF4F.

Förklaring på engelska

A peptide initiation factor that binds specifically to the 5′ MRNA CAP STRUCTURE of MRNA in the CYTOPLASM. It is a component of the trimeric complex EIF4F.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eukaryotic Initiation Factor 4E; Factor-4E, Eukaryotic Initiation; Initiation Factor-4E, Eukaryotic; Peptide Initiation Factor EIF-4E; Peptide Initiation Factor EIF 4E; EIF4E; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-4E; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 4E; CDC33 Gene Product; EIF-4E; EIF 4E

Svensk term eIF-4E
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eukaryotic Initiation Factor 4E; Factor-4E, Eukaryotic Initiation; Initiation Factor-4E, Eukaryotic; Peptide Initiation Factor EIF-4E; Peptide Initiation Factor EIF 4E; EIF4E; Eukaryotic Peptide Initiation Factor-4E; Eukaryotic Peptide Initiation Factor 4E; CDC33 Gene Product; EIF-4E; EIF 4E
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factor-4E
MESH ID D039561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.