eIF-4F (Eukaryotic Initiation Factor-4F)

eIF-4F

En peptidinitieringsfaktor i trimerform som förenar sig med 5′-mRNA-kapselstrukturen på RNA och spelar en väsentlig roll i mRNA-tolkningen. Komplexet består av eIF-4A, eIF-4E och eIF-4G.

Förklaring på engelska

A trimeric peptide initiation factor complex that associates with the 5′ MRNA cap structure of RNA (RNA CAPS) and plays an essential role in MRNA TRANSLATION. It is composed of EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-4A; EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-4E; and EUKARYOTIC INITIATION FACTOR-4G.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eukaryotic Initiation Factor 4F; Initiation Factor-4F, Eukaryotic; Protein Initiation Factor EIF-4F; Protein Initiation Factor EIF 4F; EIF4F Translation Initiation Complex; Peptide Initiation Factor EIF-4F; Peptide Initiation Factor EIF 4F; EIF-4F; EIF 4F; EIF4F; EIF-(iso)4F; Eukaryotic Initiation Factor-(iso)4F

Svensk term eIF-4F
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eukaryotic Initiation Factor 4F; Initiation Factor-4F, Eukaryotic; Protein Initiation Factor EIF-4F; Protein Initiation Factor EIF 4F; EIF4F Translation Initiation Complex; Peptide Initiation Factor EIF-4F; Peptide Initiation Factor EIF 4F; EIF-4F; EIF 4F; EIF4F; EIF-(iso)4F; Eukaryotic Initiation Factor-(iso)4F
Engelsk term Eukaryotic Initiation Factor-4F
MESH ID D039562

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.